(6. SAYFA)

 

 

KÖYLERİMİZİ  TANIYALIM
YEŞİLTEPE KÖYÜYeşiltepe KöyüCOĞRAFİ KONUMU
Kaynaşlı'ya 10 km mesafede, 207 hane ve1000 nüfusun yaşadığı köyün;doğusunda Bolu ili, batısında Dipsizgöl Köyü , kuzeyinde Dry. Bakacak Köyü, güneyinde Bıçkıyanı Köyü bulunmaktadır. Köy daha önce Dipsizgöl Köyüne bağlı Açma mahallesi iken 1988 yılında Dipsizgöl'den ayrılarak Yeşiltepe Köyü adı altında muhtarlık olmuştur. Yeşiltepe Köyü biri Merkez ve Çaykara Mahalleri olmak üzere iki mahalleden oluşmuştur. Köyün adı ; çevresinin ve köyün doğal yeşilliğinin güzelliğinden gelmektedir.
TARİHÇE
Köye 1877-1878 Osmanlı-Rus (93 harbi) sıralarında Kara Ahmetler sülalesi, daha sonra Abdullah Çavuşlar, İsmail Efendi oğulları ve Laferoğulları Ordu (Ulubey) yörelerinden gelerek, köye ilk yerleşen ailelerdir. Daha sonra gelen ailelerle köyün bugünkü nüfusu oluşuyor. Köyde yaylacılık yapılmaktadır.
EĞİTİM VE KÜLTÜR
Köyde 1998 Temel Eğitim Yasasının çıkmasına kadar köyde 5 sınıflı, 2 derslikli bir İlkokul bulunmaktaydı. 1998'den sonra ilköğrenim çağında bulunan 85 öğrenci Dipsizgöl İlköğretim Okulu'na taşınmaktadır.
Yeşiltepe köyünde eğitim ve öğretime önem verilmektedir. Şimdiye kadar köyden devlet ve özel sektörde görev yapan kişiler yetişmiş ve halen bu görevlerine devam etmektedir.
SOSYAL VE EKONOMİK DURUM
Yeşiltepe Köyünün ilçemizle olan ilişkileri iyidir. Köyden ilçeye ulaşım kolay olduğundan hemen hemen haftanın her günü köy halkı ilçe merkezine iner.
Köyün ekonomisi tamamen D-100 kıyısındaki ticari faaliyetlere bağlıdır. Bir kısım köylü ailenin D-100 kıyısında, et mangal ve turistik eşya işyerleri bulunmakta, diğer çalışan nüfus da bu ve diğer işletmelerde, konaklama tesislerinde çalışmaktadır.
Köyde küçük çapta hayvancılık yapılmakta, aynı zamanda taşımacılık yapan ailelerde rastlanmaktadır
Yeşiltepe köyü, Düzce ilinin Kaynaşlı ilçesine bağlı bir köydür. Yeşiltepe Köyü, büyük bir kısmı Ordu'nun Ulubey ilçesinden XX. yüzyılın başlarından 1970'lere kadar göçmüş insanlar tarafından yerleşim yeri olarak kullanılmaktadır.Köy genişlemesinde Deliosmanoğulları sülalesinin büyük payı vardır. Daha önce köy ormanlık bir alan iken, sonraları aile aile göçler nedeniyle köy genişlemiş ve Karadeniz mesken yerleşmeleri özelliğinde yapılanmıştır. Hatta eskiden ormanlık alanın kesilerek yerleşime açılmasından dolayı köye açma köy de denilmektedir.
Köyün ekonomik geliri %80 oranında E-5 karayolunda faaliyet gösteren lokanta ve tesislerden geçimini sağlamaktadır. İstanbul'u Ankara'ya bağlayan otoyol güzergahında bulunan Bolu Tünelinin açılmasıyla köyde işsizlik sorunları başgöstermeye başlamıştır. Eğitim durumu ise son zamanlarda gelişmiş, gençlerin çoğu lise mezunu olma isteğindedir. Doğal güzellikleri,temiz havasıyla yaz aylarında dinlenilebilecek çok güzel bir köydür. Topukyayla Göleti, Samandere Şelalesi gibi tabii güzellikleri ile bilinir.

Konu başlıkları

[gizle]

Tarihi [değiştir]

Köy adını, etrafının yeşillik hatta ormanlık bir alanda kurulu olmasından dolayı almıştır. Eskiden Dipsizgöl Köyü´ne bağlı olan Yeşiltepe Köyü daha sonra köy statüsünü almıştır. XX. yüzyıl başlarından itibaren Ordu ilinin Ulubey ilçesinden göç eden aileler bu köyü oluşturmuştur.Ulubey topraklarındaki yerleşmeyi geliştirenler Danişmendliler ol­muştur. Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'da kurulan ilk Türk Dev­letleri Saltuk'lar, Mengüç'ler ve Danişmend'lerdir.
Anadolu'nun fethinden sonra da önemli rol oynayan Da­nişmendliler, 1071-1178 tarihleri arasında Sivas, Tokat, Amasya, Er­zincan, Kayseri, Malatya çevrelerinde yerleşerek Danişmendli Bey-liği'ni kuran bir Türkmen hanedanıdır. Niksar, bu beyliğin ilk yerleşme yeri ve merkeziydi. Beyliğin kurucusu Emîr Gazi Danişmend Taylı Bey'di.Ulubey bölgesi, XIV. yüzyılın ortalarından itibaren Hacı Emir Oğulları Beyliği'nin idaresine geçmiştir. Hacı Emir Oğulları, XIV. yüzyılın ilk yarısında, Mesudiye civarında, Bayram oğlu Hacı Emir adında bir Bey tarafından kurulan yerli bir Beyliktir. Bayram Bey, bu yöreye yerleşen Oğuz Türklerinin Çepni Boyundandı.Osmanlı zamanında ilçenin en kalabalık köyü Kızılin köyüdür. Tamamı müslüman Türklerdir. Ulubeyin ve ordunun tamamı Türkdür.

Kültür [değiştir]

Köy halkı gelenek ve göreneklerini devam ettirmektedir. Genellikle Karadeniz kültürü hakimdir. Genel Türk gelenek ve göreneklerinin bir çoğu bu köy halkında hala yaşatılmaktadır. Yemek kültürü olarak da Karadeniz ağırlıklı bir çeşit vardır. en başta kara lahana yani karapancar ,lahana turşusu dur.

Eğitim [değiştir]

Köyde iki tane ilköğretim okulu bulunmaktadır. Bu iki ilköğretim Okulun da 1.2.ve 3.sınıflar bulunmaktadır.Her okulun tek öğretmeni mevcuttur. Özellikle Çaykara Mahallesi'nde bulunan Yeşiltepe 2 İlköğretim Okulu efsane Öğretmenleri Muzaffer Erdoğan zamanında köyün gelişimine çok katkıda bulunmuştur. Okul haricinde müştemilatı bulunmayan okula yeni ekler yapılmıştır. Bu eklerde biçki, dikiş,nakış kursları halen düzenlenmektedir.Muzaffer Erdoğan'ın öğretmenliği zamanında üniversiteyi okuyan öğrenciler çıkmış ve köye kültürel katkılar yapmışlardır.Muzaffer Erdoğan daha sonra Bolu'ya tayin olmuştur. Öğretmen Muzaffer Erdoğan 2009 yılında Bolu 100.Yıl ilköğretim Okulu'ndan 32 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olmuştur.Emekli olmadan önce 5 yıl boyunca okuttuğu sınıf Bolu'nun en iyi sınıfı olarak kabul edilmişti.Adı ise EFSANE SINIF 5/A olarak geçer...

Coğrafya [değiştir]

Düzce iline 27 km, Kaynaşlı ilçesine 9 km uzaklıktadır. Bolu Dağı geçişinde bulunmaktadır. Azda olsa hayvancılık yapılmaktadır. Fındık yetiştiriciliği yaygındır. Köyün bazı kesimleri heyelan tehlikesi altındadır. Engebeli bir arazi yapısı vardır. Yerlesim düzeni karadeniz,deki gibi dağınık tipte bir yerleşim vardır. köy yaklaşık üç- dört kilometrekarelik bir alana kuruludur. evler fazla yakın değildir.
Dağınık yerleşme: Su kaynaklarının bol olduğu, engebeli bir araziye sahip olan karadeniz bölgesinde yaygın olan ve evler arasında mesafeler olabilen, bu aralarda ağloo denilen ev arkasında ekilip dikilen tarlaların olduğu yerleşim tipine denir.

İklim [değiştir]

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir. yılın büyük bölümünde yağışlı ve sisli hava görülür. Kış mevsimi sert geçmektedir.
ÇAMOLUK KÖYÜ


Çamoluk Köyüne karo taşı döşendi
ÇATALÇAM KÖYÜ

 
Çatalçam köyüne çeşme yapılıyor
ÇAKIRSAYVAN KÖYÜ

Çkırsayvan Köyüne Karo taşı döşendi
KÖYLERE VERİLECEK HİZMETLER

KÖYLERE VERİLECEK HİZMETLER

ALTUNKÖY
 

-Altun köy-bıçkıyanı köyü arası yolun iyileştirilmesi

BIÇKIYANI

-Bıçkıyanı-Altunköy arası yolun iyileştirilmesi.

YEŞİLTEPE

-Su şebekesi değişimi

DİPSİZGÖL

-Dipsizgöl-çamlıca-murat bey-eskiköy bağlantı yolunun iyileştirilmesi.

-Dipsizgöl cami yoluna kilit parke.

YENİ YURT

-Mevcut yapılacak olan mıcır asfaltın tütek yataktan cami yanına kadar uzatılması.

-Kilit parke taşı verilmesi.

ÇAKIRSAYVAN

-Mevcut yolun mıcır asfalt olarak sıfır asfalta bağlanması.

-Su sorunu

-Yeni yapılacak yola kırıcı temin edilmesi.

-Kilit parke.

MURAT BEY

-Yağcılar mah.su isale hattı.

-Muratbey-Eskiköy-Çamlıca-Muratbey-Dipsizgöl bağlantı yolunun iyişeştirilmesi.

DARIYERİ BAKACAK

-Kilit parke ilave.

ÇAMLICA

-Çmlıca-Dipsizgöl-Muratbey-Eskiköy bağlantı yolu çalışması.

DARIYERİ HASANBEY

-Kilit parke

-Kanalizasyon

-Mahallelerde kırıntı çalışması

DARIYERİ YÖRÜKLER

-Su şebekesi değişimi

-Verilen kilit parke döşenmesi

-Yörükler-Sarıçökek arası kırıntı çalışması

SARIÇÖKEK

-Kilit parke ilave

DARIYERİ MENGENCİK

-Dökülen asfaltın yama malzemesiyle devamı

-Kırıntı çalışması

-Kaptaş

-Mengencik-Fındıklı arası kırıntı çalışması

ÜÇKÖPRÜ

-Kanalizasyona yardım

-Karayolları tünel geçiş

-Parke taş

-Kırıntı çalışması

HACI AZİZLER

-Hacı azizler-Bıçkıyanı-Hazı azizler-Altun köy arası yolunun iyileştirilmesi.

 

FINDIKLI

-Köy içi mıcır asfalt çalışması-Kaptaş

 
 


KAYNAŞLI  NEDEN CENNET OLMASIN      Kıymetli Kaynaşlılar  Öğrenci yurdu, Toki, Hastane, Emniyet Müdürlüğü v.b daha birçok hayata geçme aşamasındaki projeler ile dolu pırıl pırıl yaşanabilir bir Kaynaşlı oluşmaya başlamıştır. Kaynaşlı makus tarihini yeniyor ve yeniden 1999 deprem öncesi güzel günlere dönüyor. Ancak ne yazıkki bu değişim yeteri kadar siz sayın halkımıza intikal edemiyor. Elbette bu bizim hatamızdır. İşte bu gazeteyi çıkarmamızın ana gayesi budur. Kaynaşlı da olup bitenden sizleri haberdar etmek. Kaynaşlının kurumlarını,sivil toplum örgütlerini, cadde ve sokaklarını, yapılan ve yapımı devam eden hizmetleri sizlerin hizmetine sunmak bu hizmetlerde emeği geçen herkese şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunmak. Emeği geçen vefat etmiş büyüklerimizi ve hala sağ olan büyüklerimizi tanıtmak. Esnaf ve vatandaşlarımızın istek,şikayet ve projelerine yer vermek suretiyle Kaynaşlıyı hem kendi halkımıza hemde tüm türkiyeye tanıtmak . Böylece halkımızın birbiriyle kaynaşmasını yarınlarına daha umutla bakmasını sağlamak ölü toparağı serilmiş insanımızın silkelenmesini, kendine gelmesini sağlamaktır amacımız. Çıkardığımız ilk gazeteden aldığımız eleştiriler doğru yolda olduğumuzu bize gösterdi. Halkımız 2. sayıyı dört gözle bekler oldu. Buda bize yeni bir heyecan verdi. İnanıyoruzki sizler bize sahip çıktığınız  sürece tanıtımı çok eksik olan Kaynaşlımıza haftalık gazete, belki günlük gazete, internet gazetesi, radyo,televizyon,dergi gibi tanıtım araçlarını Kaynaşlıya getirme yolunda bize teşvik olacaktır.

    Kıymetli kaynaşlılar aşağıda birkaçını sayacağım hizmetleri eğer Kaynaşlıya getirebilirsek  ki inşallah bunu başaracağız sizlerin daha mutlu olacağına inanıyoruz.

1-Kaynaşlıyı prefabrik şehri olmaktan mutlaka kurtarmalıyız elbette bu sizlerin ve bizlerin gayreti ile olacaktır. Sadece prefabriği olmayanlar değil olanlarda bunu ister ve kaynaşlının çıkarını kendi çıkarının üzerinde görürse problem çözülür.

2-Kaynaşlı da büyük bir istihdam sorunu vardır. Gençlerin çoğu işsizdir. Ve çoğuda kalifiye elemandır. Ancak gençler Kaynaşlının dışında haklı olarak çalışmak istememekte dolayısıyla kahvelerde boş boş oturmaktadırlar. Kaynaşlıya Fabrika gelmemesinin en önemli nedeni  fabrikaya tahsis edilecek yer olmamasıdır. Burada yine büyük arazi sahiplerine görev düşmektedir. Arazi sahipleri fırsatcılık yaparak 1 lira değeri olan yere 10 lira istememelidir.

3-Kaynaşlıya mutlaka organize sanayi sitesi kazandırmalıyız.

4-Kaynaşlımız havası, suyu,ulaşımı, iklimi,sosyal yaşantısı,doğallığı,beşeri ilişkileri,kültürü,misafirperverliği ile turistlerin arayıpta bulamayacağı  doğa koşulları,ormanı,yeşilliği,yaylaları,dereleri,bisiklet,motosiklet koşu parkurları, doğa yürüyüş alanları, kros v.b etkinlik alanları,gölleri,balık ürnleri daha aklıma gelmeyen nice özellikleri ile yerli ve yabancı turisti çekebilecek tüm özelliklere sahiptir. Eğer Turizm bakanlığı ve Özel turizm işletmelerinin dikkatini Kaynaşlıya çekebilirsek inanın Kaynaşlı turizm cenneti olur.

5- Kıymetli kaynaşlılılar Okul sezonu gelmiştir. Yüzlerce genç Türkiyenin dört bir tarafından Kaynaşlıya gelecektir. Bu geçlerin her şeyden önce tanrı misafiri olduğunu bizlere emanet edildiğini unutmayalım. Onlara ana, baba ,abi, kardeş yakınlığını gösterelim. Öğrencileri yolunacak kaz gibi görmeyelim. Onlara kendi evlatlarımıza gösterdiğimiz şefkat ve merhameti gösterelim. Onları kucaklayalım. Maddi ve manevi yardımlarda bulunalım. Onları dışlamayalım. Unutmayalımki onlar bizi Türkiyeye tanıtan elçilerdir. Okulları bitipte buradan ayrılırken sevinerek değil  ağlayarak ayrılsınlar. Kendi memleketleri ile Kaynaşlı arasında köprü olsunlar.

    Kıymetli Kaynaşlılılar  insanın en büyük gücü kalbinde taşıdığı umuttur. İnsan her şeyini kaybedebilir ve bu kaybettiklerini birgün gelip telafi edebilir. Ama eğer umudunu kaybetti ise o artık iflah olmaz. O nedenle gelin Allahtan ümidimizi kesmeyelim Kaynaşlının geleceği için canla başla çalışalım. Selam ve dua ile

                                                                                                               İrfan AKDOĞAN